वधु – वर सुचक समिती

सौ. सरोजिनी ज्ञानेश्वर वखारे
अध्यक्ष
सौ. लीलाबाई रमाकांतसा पेटकर
उपाध्यक्ष
श्री. कृष्णा फुलचंदसा दाणेज
सचिव
श्री. नारायण वामनसा भांडगे
सदस्य
श्री. राजेंद्र दतुस्सा सांबर
सदस्य
श्री. रमणसा वामनसा बारड
सदस्य
श्री. सुभाष नारायणसा खेरुड
सदस्य
श्री. रवि रमेशसा मेघराज
सदस्य
श्री. प्रकाश नारायणसा शहारे
सदस्य
श्री. वामन मोतीलालसा कोकणे
सदस्य
श्री. संजय छबुलालसा खेरुड
सदस्य
श्री. नारायण दगडूसा कडतन
सदस्य