उत्सव समिती

श्री. ओनील राजेंद्रसा वडे
अध्यक्ष
श्री. स्वप्नील रमेशसा भांडगे
उपाध्यक्ष
श्री. अमोल विष्णुसा कडतन
सचिव
श्री. शेखर भरतसा टाक
सदस्य
श्री. अमोल अनंतसा वखारे
सदस्य
श्री. मनोज अमृतसा वाडेकर
सदस्य
श्री. मनोज प्रकाशसा दाणेज
सदस्य
श्री. विशाल नारायणसा कुक्कर
सदस्य
श्री. संदीप दिगंबरसा भांडगे
सदस्य
श्री. अभिजीत दतुस्सा वाडेकर
सदस्य
श्री. निलेश कृष्णासा कोकणे
सदस्य
श्री. सागर विजयसा खेरुड
सदस्य
श्री. हर्षल सुरेशसा कोकणे
सदस्य