SSK Samaj Yeola Memebar's Upcoming Birthday ( समाज सदस्य )
 

21 Oct 2006
SARTHAK DHANRAJ KALYANI

Address : S.NO.27, PLOT NO.25/3 B, VITTHAL NAGAR YEOLA DIST. NASHIK 423401.

22 Oct 1935
JAGANNATH NATHUSA BAKALE
Mobile No. : 9270161192
Address : HOUSE NO. 2769/A, KUKKAR GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

22 Oct 1959
KRUSHNA VASUDEVSA PAHILWAN
Mobile No. : 9272643045
Address : HOUSE NO. 1739, PAHILWAN GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

22 Oct 1992
PRASHANT SUNILSA LAKKADKOT
Mobile No. : 9921139572
Address : HOUSE NO.3595, BHANDGE GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

22 Oct 1995
VAIBHAV VAMAN WADEKAR
Mobile No. : 9028151520
Address : HOUSE NO.2780, KHATRI GALLI, JOGWADA, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

23 Oct 1984
SANJOG (VITHU) BHARATSA TAK
Mobile No. : 9273139029
Address : HOUSE NO. 3594, BHANDGE GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

23 Oct 1992
DHANANJAY SUNIL TAK

Address : HOUSE NO.3574, KHATRI GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

24 Oct 1992
TUSHAR MUKUNDSA KSHATRIYA (BHANDGE)
Mobile No. : 9503235092
Address : HOUSE NO. 2996, GANGA DARWAJA ROAD, OPP KSHATRIYA HOSPITAL, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

24 Oct 1996
VIKARAM RAJENDRA PAINJANE
Mobile No. : 9226735944
Address : HOUSE NO.2632, BACK SIDE OF GADHI, PATOLE GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

25 Oct 1999
SWAPNIL GOPAL GAMBHAVA

Address : HOUSE NO.2689, KUKKAR GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

26 Oct 1960
KRUSHNASA PRALHADSA KOKANE
Mobile No. : 9209239002
Address : PLOT NO.267,HUDKO COLONEY, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

26 Oct 2006
VAIBHAV SACHIN KALYANI

Address : S.NO.27,PLOT NO.25/3 B, VITTHAL NAGAR, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

27 Oct 2002
RUSHI PRAMODSA KHERUD
Mobile No. : 9860723010
Address : HOUSE NO.3799/13, BACKSIDE OF SAIBABA MANDIR, BURUD GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

28 Oct 1976
SANJAY MADHUKAR BAKALE
Mobile No. : 9423033523
Address : HOUSE NO. 3153, NEAR RAGUJIBABA MANDIR, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

29 Oct 1944
JANKIRAM LAXMANSA KUKKAR
Mobile No. : 9822327997
Address : HOUSE NO.3478, OPP GANPATI MANDIR, BURUD GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

29 Oct 1983
AMOL ANANTRAVSA WAKHARE
Mobile No. : 9271545184
Address : HOUSE NO.2783, KHATRI GALLI, JOGWADA, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

29 Oct 1983
HIRALAL BABULAL KSHATRIYA ( KATVE )
Mobile No. : 9921229983
Address : HOUSE NO.3586, BHANDGE GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

29 Oct 1986
MAYUR  NARAYAN KOKANE
Mobile No. : 8482962672
Address : S.NO.24 A, PLOT NO.4 B ,VITTHAL NAGAR, BACKSIDE OF KALAVATI AAI MANDIR, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

29 Oct 2007
ONKAR AMBADAS SHEJPURE

Address : HOUSE NO. 3547, DARUGUTTA ROAD, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

30 Oct 1950
ARUN VITTHALSA BHANDGE
Mobile No. : 9326710099
Address : HOUSE NO.3124, BHANDGE GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

30 Oct 1978
SACHIN BHASKAR KALYANI
Mobile No. : 8149010520
Address : S.NO.27, PLOT NO. 25/3, VITTHAL NAGAR YEOLA DIST. NASHIK 423401.

30 Oct 1979
KAPIL RATILALSA WAKHARE
Mobile No. : 9890418681
Address : HOUSE NO. 2783, KHATRI GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

30 Oct 2001
KUNAL SANJAY KHANAPURE

Address : HOUSE NO.2904/2905, MADHALI GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

30 Oct 2007
KUNAL BALASAHEB KUKKAR

Address : HOUSE NO.3515/A, NEAR PATEL MASJID, DARUGUTTA ROAD, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

31 Oct 1964
YASHWANT KRUSHNASA BAKALE
Mobile No. : 9850100530
Address : HOUSE NO.2995, SATWAI GALLI, GANGADARWAJA, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

31 Oct 1999
HARSH SUNIL  KHANAPURE

Address : HOUSE NO.2819, AMRUT NIWAS MAHANUBHAV GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.