SSK Samaj Yeola Memebar's Upcoming Birthday ( समाज सदस्य )
 

24 Jun 1940
GOVINDSA NARAYANSA WADEKAR
Mobile No. : 9960399044
Address : HOUSE NO.3595, BHANDGE GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

24 Jun 1967
KRUSHNASA SHANKARSA WADEKAR
Mobile No. : 9503253232
Address : HOUSE NO. 3596, BHANDGE GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

24 Jun 1968
MOHAN JAYRAMSA WADEKAR
Mobile No. : 9921261004
Address : HOUSE NO. 2689, KUKKAR GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

24 Jun 1999
YOGESH SANJAY LAKKADKOT
Mobile No. : 9028820433
Address : HOUSE NO.3560, BALAJI KRUPA KANADI GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

25 Jun 1964
RAMLAL BHASKARSA KOKANE
Mobile No. : 9850592519
Address : S.NO.25/2, PLOT NO.18 A, VITTHAL NAGAR, BACKSIDE OF HOTEL PRUTHAVI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

25 Jun 1993
MAYUR SANJAY MALOKAR
Mobile No. : 8087489020
Address : HOUSE NO. 3499,3500, DARUGUTTA ROAD, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

26 Jun 1984
SHAILENDRA SHARADSA SAMBAR
Mobile No. : 8421898812
Address : HOUSE NO.3620, FATTE BURUJ NAKA, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

27 Jun 1968
SHAM DATTATREY UGHADMATHE
Mobile No. : 8793750025
Address : HOUSE NO. 302, HUDCO COLONY, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

27 Jun 1984
OMPRAKASH MADHUKARSA PAKHALE
Mobile No. : 8149946704
Address : HOUSE NO. 219, HUDCO COLONY, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

28 Jun 1964
VAMAN SHANKARSA WADEKAR
Mobile No. : 9822315581
Address : HOUSE NO. 2780, KHATRI GALLI, JOGWADA, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

28 Jun 2000
ROHAN AJAY KUKKAR

Address : HOUSE NO. 3076, BHOI GALLI, NEAR JANGLIDAS MAHARAJ MATH, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

30 Jun 1979
SHEKHAR DEVIDAS KANKREJ

Address : HOUSE NO. 2831, MADHALI GALLI, NEAR MAHANUBHAV MATH, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

30 Jun 1993
VITTHAL MADHUKARSA MALOKAR
Mobile No. : 9850827276
Address : HOUSE NO.2610, SUTARACHA PAR,PATOLE GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

30 Jun 1995
HEMANT RAJENDRA SAMBAR
Mobile No. : 7798302001
Address : HOUSE NO.2779, KHATRI GALLI, JOGWADA, YEOLA DIST. NASHIK 423401.