SSK Samaj Yeola Memebar's Upcoming Birthday ( समाज सदस्य )
 

30 Mar 1962
DATTUSA SHANKARSA WADEKAR
Mobile No. : 9921511500
Address : HOUSE NO.2780, KHATRI GALLI, JOGWADA, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

30 Mar 1991
GANESH (PUSHPAK) SUNILSA LAKKADKOT
Mobile No. : 9423970772
Address : HOUSE NO.3595, BHANGE GALLI, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

31 Mar 1971
SHAILENDRA KRUSHNASA KOKANE
Mobile No. : 9028980681
Address : HOUSE NO. 3530, KSHATRIYA GALLI, JOGWADA YEOLA DIST. NASHIK 423401.

31 Mar 1972
SANJAY CHHABULALSA  KHERUD
Mobile No. : 9403276910
Address : HOUSE NO. 2763, BESIDE KHANDERAO TEMPLE, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

31 Mar 1983
NITIN KANTILAL KOKANE
Mobile No. : 9226170027
Address : HOUSE NO.3530, KHATRI GALLI, JOGWADA, YEOLA DIST. NASHIK 423401.

31 Mar 1992
AMIT RAJENDRA KUSUNDAL
Mobile No. : 9975031712
Address : HOUSE NO.80, HUDKO COLONEY, YEOLA DIST. NASHIK 423401.