नियोजन समिती

श्री. अविनाश सितारामसा कुक्कर
अध्यक्ष
श्री. दिपक शामलालसा वखारे
उपाध्यक्ष
सौ. ज्योती निलेशसा फणसे
सचिव
श्री. जयप्रकाश विष्णुसा कोकणे
सदस्य
श्री. नितिन दिगंबरसा शहारे
सदस्य
श्री. कृष्णा जगन्नाथसा पेटकर
सदस्य
श्री. कृष्णा चंद्रकांतसा हंडी
सदस्य
श्री. राजेंद्र सुभाषसा वाडेकर
सदस्य
श्री. शैलेश कृष्णासा कोकणे
सदस्य
श्री. नारायण वामनसा भांडगे
सदस्य
सौ. ज्योती जयप्रकाश कोकणे
सदस्य